Privacyverklaring

Waarom verzamelt de dienst Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen je persoonlijke gegevens?

Stad Antwerpen/Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen verzamelt persoonlijke gegevens om je in staat te stellen om tickets te kopen, in te schrijven voor onze voorstellingen en je via onze websites de nodige informatie over ons aanbod te geven. Voor gerichte en regelmatige communicatie word je de mogelijkheid geboden om in te schrijven op (één van) onze nieuwsbrieven. We vinden het belangrijk de juiste content en dienstverlening aan onze gebruikers aan te bieden.

Hoe verwerken we bij Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen je persoonsgegevens?

De door jou meegedeelde persoonsgegevens worden door stad Antwerpen/Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen verwerkt. Bij vragen of verzoeken om je gegevens te wissen kan je deze dienst contacteren via cultuur.districtantwerpen@antwerpen.be.

Om van bepaalde diensten van stad Antwerpen gebruik te kunnen maken, zal je een account moeten aanmaken. Wanneer je dit doet, vragen we je om een aantal persoonlijke gegevens, zoals je e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht en postcode. Deze gegevens worden opgeslagen in je A-profiel.

In het geval van een accountaanvraag is de verwerking noodzakelijk voor de aanmaak van een account om je zodoende dienstverlening te kunnen bieden zoals het aankopen van tickets via onze websites. Voor die verwerking heb je jouw toestemming gegeven. Je kan altijd die toestemming intrekken door een mail te sturen naar cultuur.districtantwerpen@antwerpen.be.

In het geval van de nieuwsbrief, heb je voor deze verwerking jouw toestemming gegeven. Je kan altijd die toestemming intrekken door op de knop ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen/Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen zal je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan een derde partij. Stad Antwerpen/Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen doet dat alleen als je daarvoor toestemming verleent of als dit wettelijk verplicht is.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over je worden verzameld: leveranciers van stad Antwerpen. Om onze diensten te leveren doen we een beroep op onafhankelijke bedrijven en dienstverleners, zoals voor het leveren van infrastructuur- of IT-diensten en het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij een account worden je persoonsgegevens gewist op aanvraag wanneer je het account wil verwijderen.

Bij nieuwsbrieven worden je persoonsgegevens verwijderd wanneer je jouw toestemming hiervoor intrekt.  

Je rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb je een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van je gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met Stad Antwerpen/Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen via cultuur.districtantwerpen@antwerpen.be.

Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden als je vindt dat je gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlaamse Toezichtcommissie

Gegevensbeschermingsautoriteit

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring? Je kan altijd onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.