Tarieven zaalverhuur

Tarieven zaalverhuur

Voor de lokalen van het Oude Badhuis gelden volgende tarieven:

 Lokaal

 socio-culturele activiteiten

 commerciële activiteiten
 privé-activiteiten

 Mangel

 6 euro per tijdsblok

 35 euro per tijdsblok

 Zeepstok

 6 euro per tijdsblok

 35 euro per tijdsblok

 Den Bleek

 6 euro per tijdsblok

 35 euro per tijdsblok

 Badzaal

 20 euro per tijdsblok
 40 euro voor een hele dag

 120 euro per tijdsblok
 250 euro voor een hele dag

 Wasserij

 10 euro per tijdsblok (sportactiviteit)
 70 euro voor een hele dag (repetitie of opbouw)
 140 euro voor een hele dag (voorstelling)

 65 euro per tijdsblok (sportactiviteit)
 400 euro voor een hele dag (repetitie of opbouw)
 800 euro voor een hele dag (voorstelling)


Het café en het terras blijven altijd ter beschikking van de cafébezoekers en kunnen niet gehuurd worden voor vergaderingen of andere activiteiten.

• Eén tijdsblok bedraagt maximum 4 uur en omvat ook de tijd voor opbouw en afbraak. Voor kortere periodes wordt de huur voor één tijdsblok aangerekend.
• Je kan een lokaal huren voor max. 11 uur per dag. Hiervoor betaal je drie tijdsblokken.

Extra huur ‘s nachts
Als je activiteit voortduurt na 24 uur ’s nachts wordt er een bijkomende huur van 75 euro aangerekend.

Drank en technisch materiaal

• Wanneer je een zaal huurt, kan je gratis technisch materiaal bestellen.
• Drank bestel je op voorhand via het aanvraagformulier. De prijzen hiervan vindt u op het aanvraagformulier.

Volgende gebruikers betalen geen huur:
• Antwerpse stadsdiensten, regie- en interne operationele vzw’s die met een beheersovereenkomst aan de stad verbonden zijn, verzelfstandigde agentschappen en het OCMW van Antwerpen
• Alle erkende scholen van alle netten uit de stad Antwerpen voor schoolse activiteiten.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten in het Oude Badhuis:
Levensbeschouwelijke activiteiten, erediensten, religieuze activiteiten, openbare verkopen, activiteiten die niet vermeld zijn op de aanvraag en activiteiten die in strijd zijn met de mensenrechten en de grondwet.

 
Lees hier de volledige infobrochure over zaalverhuur.