HATE

Klassieke muziek door de studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Haat is niet enkel haat. Haat betekent ook kwaadheid en woede, depressie, onrust, paniek, chaos. Zonder angst, is er geen haat. Zonder liefde, is er geen haat. Het verspreidt zich snel, het is gevaarlijk, irrationeel en, op een manier, mooi in zijn puurheid.

Waarom haten we? Hoe reageren we hierop? Hate is een onderzoek doorheen de diepe krochten van onze emoties in de verf gezet door een orkestrale choreografie en belichting. Geïnspireerd door het werk van Geneva Camerata breken de muzikanten met de geldende regels. Instrumentale muziek, poëzie, mime, improvisatie, a capella,… grenzen worden overschreden. Zijn de spelers nog enkel spelers? Een steeds veranderend ensemble speelt stukken van gregoriaanse zang tot Bertold Brecht en Schostakovich. De spelers zijn niet enkel de muzikanten, maar vormen ook het decor.

Een project van Raquel Sanchez, Oihana Gimenez, Lidia Sierra en Santi Lurueña

Zaterdag 21 maart | 20.30 uur
Zondag 22 maart | 11.00 uur
5 euro / 2 euro kansentarief

Hate is not just hate. Hate means anger and rage, means depression, means anxiety, panic, chaos. There’s no hate without fear, no hate without love. It’s fast spreading, dangerously irrational and somehow, beautiful in his rawness.

Why do we hate?  How do we react to it? An exploration of the human darkest emotions through orchestral choreography and light set, inspired by the work of Geneva Camerata. Instrumental playing, poetry declamation, a capella, free improvisation, gesture, mimics...it’s all one for the performers? No boundaries, not “just” players anymore. Breaking the rules of the classical music, excerpts from Gregorian chant-baroque to Bertold Brecht and Schostakovich will be played by a fluid ensemble. 

A project by Raquel Sanchez, Oihana Gimenez, Lidia Sierra and Santi Lurueña