LACK

Klassieke muziek door de studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Urgentie kan de vorm aannemen van stappen, water, pijn of gelach. Het kan geboren worden in het zuiden en opgroeien in het noorden. In de afwezigheid van een verleden, bij gebrek aan een toekomst, zal het een wedergeboorte kennen in het heden. 

Lack is een conversatie tussen twee tegenpolen waarbij alles daartussen  gekenmerkt wordt door conflict. De twee partijen staan zo ver uit elkaar dat je, te midden van de verwarring, niet kan weten aan wiens kant je staat.

Ik ben altijd een buitenstaander geweest, en jij ook.
Dit werk is een blik op degenen die dit ooit in hun leven hebben meegemaakt. 

Alejandro López Cordero (Flute)
Laszlo Csaky Ibáñez (Trumpet)
Jorge Otero Barreiros (Trombone)
Isabela Arboleda Tovar (Dancer)
Marah Haj (Dancer)
Oscar Pascual López (Dancer)
Roberto Marina Montero. (Guitar and Electronics)

Woensdag 6 mei | 20.30 uur
5 euro | 2 euro kansentarief

Urgency can take form of steps, water, pain or laughter. It can be born in the South and be raised in the North. In the absence of past, in the lack of future, it will have a rebirth in the present. 

Lack is a conversation between two sides where everything in between is based on conflict. The two sides are getting so far apart from each other that, in the middle of confusion, you can’t know to which one of them you’re holding on to. 

I’ve always been a foreigner, and so have you. 
This work is a glance onto those who have been through this at least once in their lives.”

 


Praktisch

afbeelding moeilijkheisgraagd
genre
prijzen
  • inkom: 5 euro
  • Kansentarief: 2 euro